هفته دفاع مقدس بر رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل گرامی باد

سراپا اگـــــــــر زرد و پژمرده ایم         ولی دل به پاییـــــــــز نسپرده ایم

چو گلــــــــــدان خالی، لب پنجره        پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود، ما دیــــــده ایم          اگر خون دل بود، ما خورده ایم

اگر دل دلیـــــــل است، آورده ایم       اگر داغ شرط است، ما برده ایم...


منبع/درانتظارخورشیدزمان

 نوشته شده توسط یعقوبی در یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ |